HOTLINE: 0949 79 79 89 - 0941 02 42 62

Tăng trưởng tóc

Các thiết bị thẩm mỹ y tế được sử dụng trong điều trị tăng trưởng tóc.
Producer : SMARTLUX
SMARTLUX-LED (Light Emitting Diodes) là ánh sáng được phát ra từ Diodes bán dẫn hay được gọi là Photo Dynamic Therapy hoặc PhotoTherapy - ...