HOTLINE: 0949 79 79 89 - 0941 02 42 62

Rãnh nhăn, nếp gấp

Các dòng máy chuyên dùng trong điều trị rãnh nhăn, nếp gấp:
Producer : SMARTLUX
SMARTLUX-LED (Light Emitting Diodes) là ánh sáng được phát ra từ Diodes bán dẫn hay được gọi là Photo Dynamic Therapy hoặc PhotoTherapy - ...