HOTLINE: 0949 79 79 89 - 0941 02 42 62

cccccc


laser-iris-nd-yag-toning-1

Một số PTP ở các thiết bị khác:

Tất cả PTP đều được chia đơn giản thành 2 bước sóng Q 50% và 50%.

Nó mang đến sự an toàn trong việc điều trị nhưng lại không đem lại kết quả điều trị tốt.


laser-iris-nd-yag-toning-2

PTP Bluetoning:

  Kiểm soát tỷ lệ năng lượng Q thứ nhất và thứ 2 cho từng loại da và sở thích người dùng trên thế giới để đem lại kết quả điều trị ấn tượng:

  • Tỉ lệ điều chỉnh PTP số 1 thế giới
  • Tỉ lệ PTP tốt nhất 60% : 40%

Tăng cường xung Laser năng lượng cao mang lại hiệu quả điều trị tốt hơn.

Bluetoning là tập trung năng lượng ở bước sóng Q thứ nhất nhiều hơn 60%.

> Chế độ Bluetoning của Iris có thể cung cấp từ 5:5 đến 8:2 mà vẫn an toàn trong điều trị. Hiện nay chỉ Iris hỗ trợ được tính năng này.

Vì vậy, Iris đảm bảo được an toàn trong điều trị + hiệu quả điều trị cao hơn


Producer: Blucore Korea

Made in:

Category: Cosmetic equipment

Treatment

Other Products

Made in :
UltraSpa - “All in One” là thiết bị làm sạch và chăm sóc da mặt đa tính năng giúp: làm sạch sâu bề mặt da, đưa các dưỡng ...
Made in :
SMARTLUX-LED (Light Emitting Diodes) là ánh sáng được phát ra từ Diodes bán dẫn hay được gọi là Photo Dynamic Therapy hoặc PhotoTherapy - ...
Made in :
Máy điện di ND VitaOcean là thiết bị chăm sóc da bằng cách dẫn truyền dưỡng chất trực tiếp vào sâu bên trong các lớp ...

Viewed Products